Eolas faoi ESB

I 1927 bunaíodh Bord Soláthair an Leictreachais mar chorparáid reachtúil i bPoblacht na hÉireann faoin Acht Leictreachais (Soláthar), 1927. Is le Rialtas na hÉireann an ESB den chuid is mó, 95% de.  Tá an 5% eile faoi chúram iontaobhaithe Phlean um Scair-Úinéireacht d'Fhostaithe.  

Mar fhóntas láidir éagsúlaithe ach comhtháite, oibríonn ESB i ngach réimse den mhargadh leictreachais: ó ghiniúint, tarchur agus dáileadh go soláthar. Chomh maith leis sin, tá buntáistí eile le baint ag ESB as pointí áirithe feadh an tslabhra sin: chun gás a sholáthar, úsáid a bhaint as ár gcuid líonraí chun snáithín a iompar do chúrsaí teileachumarsáide, infreastruchtúr poiblí luchtaithe feithiclí leictreachais a fhorbairt agus tuilleadh.

 

Is comhlacht fóntais ceannródaíoch é ESB atá dírithe ar sheirbhís den scoth a chur ar fáil do chustaiméirí agus ar fanacht láidir ó thaobh airgeadais de. Tá bonn sócmhainne rialaithe de thuairim is €9 billiún againn chomh maith le toilleadh giniúna leictreachais 43% den mhargadh uile-oileáin. Cuirimid leictreachas ar fáil do suas le 1.5 milliún custaiméir ar fud oileán na hÉireann. Amhail an 31 Nollaig, bhí suas le 7,000 duine fostaithe ag  Grúpa ESB.

Is é ár misean réitigh fuinnimh atá inbhuanaithe agus iomaíoch a chur ar fáil dár gcustaiméirí agus an fhís atá againn a bheith ar an gcuideachta is fearr fuinnimh agus iomaíochta sa mhargadh uile-oileáin.