Scéim na dTeangacha Oifigiúla – 2013-2016

Is é príomhchuspóir na Scéime Teanga a chinntiú go gcuireann BSL seirbhísí lárnacha ar fáil dó chustaiméirí sa dá theanga oifigiúla agus chun forbairt bhreise a dhéanamh ar an tseirbhís a chuireann BSL ar fáil do chustaiméirí trí mheán na Gaeilge, faoi réir an choinníll, agus faoi réir sin amháin, go seachnófar costais thoirmeascacha.