Ag déanamh Tairiscint ar Chonarthaí BSL:  Mar a oibríonn sé

Cloíonn gach conradh de chuid BSL leis an dlí soláthair infheidhme agus leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.  Déanaimid earraí agus seirbhísí a sholáthar ar roinnt bealaí i mBSL;

  • Córas tairiscintí iomaíocha an cleachtas caighdeánach soláthair i mBSL nó modhanna eile de chomórtas oscailte.  Tá ár gcuid nósanna imeachta soláthair i bhfeidhm d'fhonn oscailteacht maidir le gach tairiscint chomhlíontach a chinntiú chomh maith lena chinntiú go bhfuil nósanna imeachta dámhachtana neamh-idirdhealaitheach, trédhearcach agus cothrom nuair a bhítear ag déileáil le soláthraithe.
  • Nuair is féidir ó thaobh na teicneolaíochta, is fearr linn leas a bhaint as sonraíochtaí feidhmíocht-bhunaithe atá ag teacht le caighdeáin idirnáisiúnta/na hEorpa.

Conarthaí atá os cionn Thairseach an AE

I gcás conarthaí atá os cionn na dtairsí airgeadais a shonraítear i dTreoir na bhFóntas.

Is iad na tairsí reatha a bhfuil feidhm leo;

  • Conarthaí Soláthair, Seirbhísí agus Deartha:  €418,000
  • Conarthaí Oibreacha:  €5,225,000

Glactar leis na cuir chuige seo a leanas maidir le Conarthaí atá os cionn Thairseach an AE:

Iarraidh ar Thairiscintí

Is é seo an cur chuige ginearálta maidir le soláthar tionscnamh-bhunaithe BSL, stáisiún cumhachta nó mórchórais IT a thógáil mar shampla.    Déantar tionscadal a fhógairt in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.    Ba chóir súil a chaitheamh go rialta ar láithreán gréasáin soláthair Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Tenders Electronic Daily (TED), chun a bheith ar an eolas maidir le deiseanna a bheadh ag teacht chun cinn. 

Supply-Line

Supply-Line, córas tiomanta clárúcháin do dhíoltóirí arna oibriú ag Seirbhísí Soláthair Achilles do BSL, an córas cáilíochta atá ag BSL. Baineann Giniúint agus Margaí Mórdhíola BSL, ESB Networks, Ionad Seirbhísí Gnó BSL, Electric Ireland agus eintitis chonarthachta eile leas as Supply-Line.  Bainimid úsáid as Supply-Line BSL chun:

  • Soláthraithe a chlárú 
  • Mar fhoinse do liostaí tairisceana nuair a bhítear ag dámhadh mórchonarthaí soláthair atá os cionn thairsí an AE

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an  bpearsanra soláthair  cuí i mBSL go bhfeicfidh tú an gcaithfear clárú le Supply-Line.   Faigh tuilleadh eolais ar sholáthar poiblí ar láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh anseo. anseo.   

Conarthaí atá faoi Thairseach an AE 

Tairiscintí iomaíocha an gnáthnós imeachta a bhíonn i gceist i gcás conarthaí atá faoi thairseach an AE mura dtagann siad go díreach faoinár nósanna imeachta soláthair.

Is é ár modh roghnaithe chun ítimí ar luach íseal a fháil agus íoc ná an Cárta Soláthair Corparáideach (CPC).   Ulster Bank a chuireann ár seirbhísí CPC ar fáil. Moltar do dhíoltóirí glacadh leis an teicneolaíocht cárta creidmheasa is déanaí (teirminéil Leibhéal 2) chun cur le deiseanna gnó

Téarmaí & Coinníollacha

Tá cóip de choinníollacha BSL chun ábhar agus/nó seirbhísí a cheannach le fáil ach an cháipéis thíos a íoslódáil.   D’fhéadfaí conarthaí eile a úsáid ag brath ar a bhfuiltear a cheannach.