Cartlann Staire ESB

Tá ceann de na cartlainne príobháideacha is tábhachtaí in Éirinn ag ESB ina bhfuil cuntas inti ar stair an leictreachais in Éirinn.  I gCartlann ESB, a bunaíodh i 1991, tá bailiúchán suntasach a léiríonn mar a chuidigh an chuideachta le forbairt shóisialta agus eacnamaíochta na hÉireann le hos cionn 90 bliain.

Ábhar na Cartlainne

Sa mbailiúchán cartlainne, tá taifid agus ábhar ó Aonaid Ghnó ESB agus ón Ionad Corparáide. I measc an ábhair tá foinsí tábhachtacha staire mar:

  • Ábhar a bhaineann le fóntais leictreachais in Éirinn roimh bhunú ESB.
  • Forbairt Scéim na Sionainne
  • Forbairt na stáisiún móna
  • Scéim Leictriú na Tuaithe in Éirinn
  • Taifid na hoibre dáileacháin
  • Ábhar margaíochta agus promóisin a bhaineann le ESB
  • Bailiúchán grianghraf, scannán agus físeán/DVD
  • Tuarascálacha bliantúla ESB agus staidéir tionscail leictreachais

An fáth a bhfuil cartlann ESB tábhachtach?

Cé gur thosaigh an chartlann beag, is foinse thábhachtach eolais anois Cartlann ESB ar stair an tsoláthair leictreachais in Éirinn ó dheireadh an chéid seo caite go dtí an lá atá inniu ann.

Chomh maith le léiriú a thabhairt ar an ról a bhí ag an gcuideachta i dtionsclú agus i gcathrú na hÉireann tá taifead ann ar an infheistíocht mhór a rinne ESB thar na mblianta chun réimse leathan scileanna teicniúla agus eile a fhorbairt.

Cé atá ábalta teacht ar Chartlann ESB?

Is acmhainn shaibhir í an tsaoráid Cartlainne atá ar fáil dóibhsean a bhfuil suim acu tabhairt faoi obair thaighde ar obair ESB i gcúrsaí forbartha agus nuálaíochta ó bunaíodh é i 1927. 

Más mian leat tuilleadh eolais a fháil ar chartlanna ESB nó más mian leat aon ábhar a bheadh ábhartha a bhronnadh ar an gcartlann seol ríomhphost chugainn ag esbarchives@esb.ie.

Tá Cartlann ESB lonnaithe ag:

Ascaill Parnell

Crois Araild Baile

Átha Cliath 6

Éire

D02 KT92

T: 00353 1 604 2132

 

 

*Is é beartas na cuideachta bailiúchán cartlainne ESB a fhorbairt agus a fheabhsú "ar bhealach a thugann cosaint d'oidhreacht tráchtála, shóisialta agus cultúir an Bhoird ar mhaithe le ESB agus an pobal i gcoitinne."