An tOifigeach Cosanta Sonraí (DPO)

Ta ESB dáiríre faoi do chuid príobháideacht agus táimid tiomanta go hiomlán d'fhaisnéis phearsanta a choinneáil príobháideach. Tá freagrachtaí faoi leith orainn i dtaobh faisnéis phearsanta a sholáthar agus a choinneáil agus tá cearta suntasacha agat ina thaobh.

Tá sé tábhachtach go mbeadh tú go iomlán ar an eolas faoin méid a dhéanaimid leis an bhfaisnéis phearsanta a chuireann tú féin agus daoine eile ar fáil dúinn, faoin údar go mbailímid í agus an méid atá i gceist leis duitse. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin mbealach a ndéanann ESB bainistíocht ar do chuid sonraí pearsanta féach Fógra Príobháideachta agus Polasaí Fianán.

Más mian leat cóip de do chuid sonraí a fháil líon isteach d'iarraidh agus seol ar aghaidh é trínár bhfoirm thaiscthe ar líne.

Sonraí teagmhála an Oifigigh Cosanta Sonraí

Ríomhphost: dpo@esb.ie

Post: An tOifigeach Cosanta Sonraí, ESB, Two Gateway, Bóthar an Phoirt Thoir,  D03 A995, Baile Átha Cliath 3.

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)

 

Líon isteach an fhoirm thíos chomh maith is atá tú in ann ionas go mbeidh an ESB in ann do chearta ar rochtain a chomhlíonadh faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) 

Foirm le hIarraidh a Dhéanamh Rochtain a fháil ar Ábhar (SARS)