Ráiteas Príobháideachais agus Beartas Fianáin ESB

Bailiú agus úsáid Faisnéise Pearsanta

Tá an Ráiteas Príobháideachais agus Beartas Fianáin seo cruthaithe againn chun ár dtiomantas daingin do phríobháideacht a léiriú. Baineann an ráiteas seo le duine ar bith a thugann cuairt ar ár láithreán gréasáin. Míníonn sé conas is féidir linn faisnéis a bhailiú uait nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreán gréasáin agus conas a úsáidimid an fhaisnéis sin.

Nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreán gréasáin féadfaimis fianáin a úsáid chun cabhrú linn feidhmiúlacht úsáideach a chur ar fáil, ár láithreán gréasáin a fheabhsú agus fógraíocht chuí a chur ar fáil duit.

Beartas Fianáin ESB

Cad iad fianáin agus conas a úsáidimid iad?

Is éard é fianán sonraí beaga a seoltar ó láithreán gréasáin agus a stóráiltear i do bhrabhsálaí gréasáin agus tú ag brabhsáil ar láithreán gréasáin. Tá ceithre ghrúpa fianán ar leith a úsáidimid:

 1. Fianáin Fíor Riachtanacha. Tá siad seo riachtanach chun nascleanúint a chumasú timpeall ár láithreán gréasáin agus a ghnéithe a úsáid. Gan iad seo, ní bheadh ar ár gcumas gnéithe ar leith a chur ar fáil duit.
 2. Fianáin Feidhmiúlachta. Cuireann siad seo ar chumas ár láithreán gréasáin cuimhniú ar roghanna a rinne tú agus cuidíonn siad eispéireas níos fearr agus níos pearsanta a chur ar fáil ar ár láithreán gréasáin.
 3. Úsáidimid Fianáin Feidhmíochta chun cuidiú linn ár láithreán gréasáin agus ár seirbhísí ar líne a fheabhsú. Bailíonn na fianáin seo faisnéis faoin gcaoi a n-úsáidtear ár láithreán, lena n-áirítear na leathanaigh is mó a dtugann tú cuairt orthu. Tá na fianáin seo anaithnid, rud a chiallaíonn nach mbeidh siad ag bailiú faisnéise a dhéanfadh sainaithint ort.
 4. Fianáin Spriocdhírithe agus Fógraíochta. Úsáidtear fianáin fógraíochta chun cuidiú linn tuiscint níos fearr a fháil ar ár bhfeachtas fógraíochta agus conas is féidir linn iad a dhéanamh níos ábhartha duit. Tá na fianáin seo anaithnid freisin. Ní bheidh siad ag bailiú faisnéise a dhéanfadh sainaithint ort.

Conas d’Fhianáin a bhainistiú

Is féidir leat fianáin atá stóráilte ar do ríomhaire a scriosadh nó do chuid socruithe príobháideachais a athrú ag am ar bith trí do shocruithe brabhsála. Áirítear ar na brabhsálaithe sin;

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari

Glacfaidh ESB leis go n-aontaíonn tú le socrúchán fianán ar do ghléas mura socraíonn tú go sonrach gan ár bhfianáin a fháil, agus sa chás sin ní féidir linn a ráthú go mbeidh d’eispéireas chomh comhlíonta is a bheadh sé murach sin.

Is Cás le ESB do Phríobháideachas

Tá meas ag BSL ar do phríobháideachas agus caithfear go rúnda le haon fhaisnéis phearsanta a chuireann tú ar fáil agus cuirfear caighdeáin réasúnacha slándála i bhfeidhm, de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003 (“DPA”).

Ní chuirfear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar fáil do thríú páirtí ach amháin i gcomhréir leis an DPA. Nuair is iomchuí, úsáideann láithreán gréasáin an BSL teicneolaíocht a bhaineann le Sraith Soicéad Slán (SSL) chun sonraí a chosaint.

Más mian leat tuilleadh eolais faoi conas a bhainistíonn BSL saincheisteanna faoi chosaint sonraí ar an láithreán gréasáin déan teagmháil linn trí ríomhphost ag webmaster@esb.ie. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoi chosaint sonraí in Éirinn tabhair cuairt ar láithreán gréasáin an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Bailíonn BSL faisnéis uait tríd an láithreán gréasáin seo ar dhá bhealach:

 1. Ríomhphost. Má shocraíonn tú teagmháil a dhéanamh le ESB trí ríomhphost, ní úsáidfear do chuid sonraí ach amháin do na cuspóirí a bhí beartaithe agat. Nuair a bheidh do ríomhphost curtha i mbun gnímh, coinneoidh ESB an teachtaireacht bhunaidh ar feadh tréimhse réasúnach ama. Tabhair faoi deara: Ní modh iomlán slán cumarsáide é an Ríomhphost. Má tá sonraí nach mian leat a sheoladh trí ríomhphost ar chúis ar bith, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le BSL tríd an bpost nó ar an teileafón. Is féidir sonraí teagmhála a fháil ag bun ár láithreán gréasáin
 2. Taifid Theicniúla Suímh Gréasáin. Déantar taifeadadh ar shonraí teicniúla do chuairte ar BSL ar chúiseanna gnó. Ní féidir úsáid a bhaint as aon chuid den fhaisnéis seo chun a dhéanamh amach cé tú féin. Úsáideann an láithreán gréasáin seo Google Analytics; seirbhís anailísíochta gréasáin a chuireann Google ar fáil, úsáideann Inc. Google Analytics fianáin.
 3. Foirmeacha Suímh Gréasáin. Is féidir iad seo a úsáid chun comhairle a chur orainn faoi athrú ar do chuntas, mar shampla. 

Gluais Téarmaí Teicniúla

Brabhsálaí Gréasáin: An bogearra a úsáidtear chun féachaint ar an ngréasán idirlín, m.sh. Microsoft Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari, srl.

Fianáin: Píosaí faisnéise téacs-bhunaithe a chuireann láithreán gréasáin ar do ríomhaire. Úsáideann láithreáin ghréasáin fianáin chun gnéithe de do chuairt a thaifeadadh.

Sraith Soicéad Slán (SSL) an prótacal is minice a úsáidtear chun slándáil na n-idirbheart ar an idirlíon a bhainistiú. Oibríonn SSL trí shonraí a chriptú ionas go bhfuil sé beagnach dodhéanta do dhuine ar bith é a léamh seachas iad siúd atá údaraithe le haghaidh é sin a dhéanamh.