Ról Iascaigh ESB

Tá freagracht reachtúil ar ESB iascaigh a bhainistiú, a stiúradh agus a chaomhnú ar fud abhantraí na Sionainne, na hÉirne, na Laoi agus na Life. Táimid tiomanta roinnt mhaith acmhainní a chur ar leataobh i dtreo is gur féidir iascaigh a chaomhnú d’fhonn inrochtaineacht a chinntiú agus a luach taitneamhachta a fheabhsú.

Is cuid de mhórsprioc straitéise ESB ról na nIascach: ár dtiomantas maidir le tírdhreach agus timpeallacht na hÉireann; inbhuanaitheacht a bheith mar bhunluach, le béim ar leith ar uiscebhealaí agus stoc éisc na hÉireann.

Le haghaidh tuilleadh eolais maidir lenar ról i dtionscal na hiascaireachta, féach an tuarascáil is déanaí dár gcuid thíos.

Eolas faoi Slatiascaireacht

ESB Fisheries controls angling rights in the following catchments;

  • An tSionainn
  • Caisleán Uí Chonaill
  • An tSionainn Íochtair
  • An Mhulcáir
  • Lár na Sionainne
  • An Éirne
  • Loch Assaroe
  • An Life
  • An Laoi

Eolas faoi cheadúnais ESB

Le haghaidh tuilleadh eolais ar ár gcuid táillí ceadúnais agus cén áit ar féidir ceadúnais a cheannach, déan na comhaid thíos (PDF) a íoslódáil.

Déan teagmháil le hIascaigh ESB

Oifig Iascaigh ESB, Ard na Croise, Co. an Chláir

Fón: 00353 61 350538 
Facs: 00353 61 344560 

Rphost: mfisheries@ESB.ie

 

 

Clásal Séanta Iascaigh ESB

Ní ghlacann ESB aon fhreagracht as gortú, caillteanas nó damáiste a bhaineann do dhuine ar bith nó do mhaoin ar bith ar mhaoin de chuid  ESB, murab é ESB féin is cúis leis an méid sin d’aon turas nó de bharr easpa cáiréise. Ní foláir do dhuine ar bith a bhfuil cead aige a bheith ar thalamh de chuid ESB aire a thabhairt dá sábháilteacht féin agus súil a choinneáil orthu siúd ina dteannta.

Ní mór go mbeadh meas ag slatiascairí ar chearta úinéirí maoine agus talaimh a bhfuil gá dóibh a dtalamh a thrasnú nó bheith faoi sheilbh acu agus iad ag iascaireacht. Measfar gur sárú ar choinníollacha an cheada é tine a lasadh nó aon damáiste eile a dhéanann an sealbhóra ceada agus déanfar an cead a aistarraingt.

Ní mór go mbeadh ceadanna ar fail i gcónaí lena n-iniúchadh ag pearsanra ESB nó Oifigigh Iascaigh Intíre na hÉireann (IFI). Tá gach cead ar cosaint ag ESB ceadanna bliantúla, seachtainiúla nó laethúla a thabhairt do dhuine ar bith a sháraíonn rialacháin slatiascaireachta IFI nó ESB.

Féadfaidh Oifigigh ESB nó IFI ceadanna a aistarraingt gan fógra má sháraítear aon cheann de choinníollacha statiascaireachta IFI nó ESB atá leagtha síos. Tá gach cead ar cosaint ag ESB na hiascaigh liostaithe nó cuid daoibh a dhúnamh, ag aon am, má bhreithnítear go bhfuil sé riachtanach amhlaidh a dhéanamh chun stoc éisc a chaomhnú.